PALL

balanced management support

Pall is het Zweeds voor krukje; een stoeltje met 3 poten.
Alle drie even belangrijk voor het in evenwicht houden van het gewicht dat het stoeltje draagt.

Poot 1 staat voor de voldoening en de ondersteuning, die je krijgt uit je werk. 
Poot 2 vertegenwoordigt je omgeving, gezin, familie, kennissen en vrienden. 
Poot 3 staat voor de tijd die je vrijmaakt voor je zelf als individu.

Vanuit de optiek van dit simpel evenwicht bied ik mijn diensten aan. 
Patrick Vanhaverbeke